Kontrollü Sosyal Hayat

Kontrollü Sosyal Hayat Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık tesislerinde hastaların, hekimlerin ve diğer personelin korunması amacıyla mevcut düzenlemeler uygulanmaya devam edecek olup bu yazıda yer alan hususlar hizmet sunumunu düzenlemeye yönelik işlemleri i&cce [...]

DİŞ PROTEZCİLERİNİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ

T.C.
DANIŞTAY
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
E. 1995/1
K. 1996/1
T. 26.11.1990
• DİŞ PROTEZCİLERİNİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ
• SERBEST MESLEK FAALİYETİ ( Diş Protezciliği )
193/m.2,65,69
1219/m.Ek.4,Ek.7
ÖZET : Diş protezcilerinin faaliyeti, gerçek usulde vergilendirilmesi ge [...]

Türk Dişhekimleri Birliği

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN ÖZEL KURULUŞLARDA VERİLECEK OLAN TEDAVİ HİZMETLERİNDE SAĞLANMASI GEREKLİ ŞARTLAR

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan, Covid -19 pandemisi sırasında ve sonrasında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel kuruluşlarda verilecek olan tedavi hizmetlerinde sağlanması gerekli şartlar [...]

DİŞ TEKNİSYENLİĞİ MESLEĞİ BİTİYOR

Diş Teknisyenleri Samsun Dernek Başkanı Adnan Öz, “böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde diş teknisyenliği mesleğini yapabilen insan kalmayacak” diyerek diş protez teknisyenliği mesleğine yeni elemanlar yetişmediğini belirtti.

Öz, Lisans mezunlarının diş protez yapımının her branşının eğitimini göremediklerin [...]