Değerli Meslektaşlarım;

Türkiye Diş Teknisyenleri Dernekleri Genel Kurul toplantımızı ve seçimleri 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçim sonucunda yeni yönetim kurulumuz belirlenmiş ve göreve başlamıştır. Diş Teknisyenlerinin geçmişten gelen birlik ve beraberliğine güç katacak bu sivil toplum örgütünü kurumsal bir yapı olarak hayata geçiren, başta Kurucu Başkan ile Kurucu Derneklerimiz olmak üzere eski yönetim kuruluna şükranlarımızı sunarız. Yönetim Kurulu olarak güçlü ve etkili bir STK olmanın yolunun kurumsal kimliğimizi geliştirmekten geçtiğini biliyoruz. Tüm Diş Teknisyenliği camiasını kucaklamayı hedefleyen Federasyonumuz, yarınlarımızın öncü sesi olacaktır. Bu amaçla, öncelikle Federasyon stratejik planını hazırlayarak yönetim sürecimizde gerçekçi hedeflere ulaşabilmeyi planlamaktayız. Üye Dernek sayımızın artırılması ve bütün üyelerimizin hem maddi hem de düşünsel anlamda derneğe aktif katkıda bulunmaları yaşamsal öneme sahip bir stratejidir. Diş Teknisyenleri Derneklerini bir çatı altında toplayarak gerek mesleki ve gerek sosyal faaliyetlerde birlikten doğan gücümüzü organize ve etkin bir şekilde kullanmak ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucuları olan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının bize miras bıraktığı “fikri hür vicdanı hür nesiller” anlayışı ile Diş Teknisyenlerinin olduğu kadar ülkemizin de her konuda hizmetinde olacak bir Federasyon olabilmek amacındayız.

Saygı ve sevgilerimle.