DAYANIŞMA ve MESLEK ETİĞİ...

DAYANIŞMA ve MESLEK ETİĞİ...

 

Aynı Meslek kolunda çalışan insanların birbirini kollaması, kötü duruma düşmesini engellemesi.

 

Bugüne kadar sözlükte yazılmamış olması ilginç olabilirdi ama ülkede herkes birbirini ezmeye çalıştığı için normal galiba. Tüketim eğrisini arttırabilmek için her şeyi mübah sayan bir sistemin içindeyiz sonuç olarak.

 

Hepimizin lise zamanında veya üniversite çağına geldiği zaman hayallerini süsleyen fikirlerden biridir, “mesleği ele almak”; fakat iş sadece mesleği ele alıp iş hayatına girmekle kalmamaktadır. Bununla beraber birtakım sorumluluklar ve bu sorumlulukların getirdiği eylemlerde insanları takip etmektedir. İşte bireylerin bu sorumlulukları “meslek etiği” veya “meslek ilkeleri” olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Çoğu otoriteye göre değişmekle birlikte etik kavramı “bireylerin nasıl davranması gerektiğini ve eylemlerinde neyin doğru olduğunu bize gösteren değerler dizisi” olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Toplumsal yaşamda, iş yaşamında, aile yaşamında bu kavram yer aldığından bizim de konumuzla ilgili olan iş alanında etik kavramının daha da irdelenmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan etik kavramının anlamını “mesleki hayata” uygulamak gerekirse meslek etiği kavramı, meslekte uyulması gereken ve mesleği meslek yapan bir dizi değerler dizisidir. Her meslekte ise bu değerler dizisi farklılık göstermektedir.

 

Eğer meslekler çalışanlar tarafından etik kurallara göre gerçekleştirilmezse toplumdaki bireylerin mesleğe itibarı düşecektir veya tamamen azalacaktır.

 

Peki günümüz dünyasında bu kurallar ne kadar uygulanmaktadır? Bireyler mesleğini yeterince sahiplenip mesleğin adabıyla mesleklerini icra edebilmekte midirler? Bu konuda bir sürü tartışma yer almaktadır; fakat genel olarak olumsuz bir tutum bulunmaktadır; çünkü bireylerin maddiyat kavramı ve geçim derdi daha ağır bastığından bireyler meslekleri etik değerlere değil olması gereken sıradan kurallara göre yerine getirmektedir. Ağır derecede yanlış bir düşünce olsa da insanların rutin telaşlarında bu doğru kabul edilmektedir; lakin bireylerin bu düşüncede olmaması ve mesleğe saygılı bir şekilde davranması, gelişmiş bir ülke seviyesine ulaşmanın anahtarı olarak görülmelidir. Bu yüzden meslek hayatına yeni girmiş veya girecek olanlara naçizane tavsiyemiz şudur: “Meslek, kişinin toplumdaki itibarını yansıttığından mesleğe saygılı olmak mesleğin icrasında altın bir kuraldır.”